1573 resultaten

RK klooster Zrs van "De Voorzienigheid"
Vitusdyk 29
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk
Markeweg 89
Blesdijke
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Maria Virgo
Buorren 2
Blessum
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Hoofdstraat 12
Blije (Blija)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk De Haven
Unemastrjitte 13
Blije (Blija)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV)
Hoofdstraat 21
Blije (Blija)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde Dorpskerk Sint Nicolaas
Voorstraat 3
Blije (Blija)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Baptisten Gemeente
Skilwijk 13
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Bejaardentehuis
N Reijnstraat 19
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Christelijke Gemeente Het Keerpunt
Harlingerstraat 47
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Christengemeente Petra
Praamslaan
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Skilwyk 27
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Evangelie Gemeente De Fontein
Suvellaan 2
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Gasthuissingel 33
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk A-kerk
Witherenstraat
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk B-kerk
Kleine Dijlakker • Wipstraat
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde Evangelisatie
Broereplein 7
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Hervormde Grote of Martinikerk
Groot Kerkhof 24
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde Grote of Martinikerk
Groot Kerkhof 24
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Broerekerk
Boereplein 10
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan