1573 resultaten

Hervormde kerk
Branburren 18
Heidenschap (It Heidenskip)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Buorren 18
Hemelum (Himmelum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk Nicolaas - 't Kruispunt
De Klaster 2
Hemelum (Himmelum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
RK klooster St Odulphus
De Klaster
Hemelum (Himmelum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nikolaas
Buorren 18
Hemelum (Himmelum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk Martinus
Skoalledyk 40
Hempens (Himpens)
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Binnenwei 8
Hemrik (De Himrik)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk Andreas - Witte kerk
Binnenwei 22
Hemrik (De Himrik)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Sassingawei
Hennaard (Hinnaard)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde Evangelisatie

Herbaijum (Hjerbeam)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Niklaastsjerke
Kerkstraat 2
Herbaijum (Hjerbeam)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk
Hantumerweg 4 • Hantumerwei 4
Hiaure (De Lytse Jouwer)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Schwartzenbergweg 5
Hichtum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buorren 18
Hidaard
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Sierdsmaweg 6
Hieslum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Van Aylvaleane 12
Hijlaard (Hilaard)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk St Johannes de Doper
Skilpaed 1
Hijlaard (Hilaard)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Huisorgel Jong, W de

Hijlaard (Hilaard)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Particulier
Koptisch Orthodoxe kerk H Paulus van Thebe
Van Aylvaleane 12
Hijlaard (Hilaard)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
RK kerk H Jacob

Hijlaard (Hilaard)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Niet in gebruik
Pas zoekopdracht aan