1573 resultaten

Doopsgezinde kerk - Kleine Huis
Vermaningsstraat
Grouw (Grou)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Kievitstraat 3
Grouw (Grou)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag
Kievitstraat 3a
Grouw (Grou)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk
1e Oosterveldsestraat 41
Grouw (Grou)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Sint Piter
Kerkstraat 4
Grouw (Grou)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Offingaweg 17
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk De Vermaning
Langebuorren 53
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk De Hoeksteen
Langebuorren 4 • hoek Lytsebuorren
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV)
It Blikkelan 3
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Maarten - Protestantse Gemeente Mariëngaarde
Kerkpad 1 • Kerkepad 1
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariengaarde Hoofdorgel
Mariengaarderweg
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariengaarde Koororgel
Mariengaarderweg
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
Boeddhistische Tempel
Stoepawei 4
Hantum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Fenneweg 9
Hantum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Nicolaas
Tsjerkestrjitte 2
Hantum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Fenneweg 9 • buurtschap Hantumerhoek
Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk

Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk Sint Anna - Sint Annatsjerke
Wierumerweg 2 • Wierumerwei 2
Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde Gemeente Nieuw Perspektief
Swagermanstraat 42
Hardegarijp (Hurdegaryp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan