1573 resultaten

Hervormde kerk - Agnestsjerke
Dominee Offerhausweg 1 • Earnewald
Earnewâld (Eernewoude)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Van Burmaniawei 3 • Iens
Edens (Iens)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Eben Haezer
Stienfeksterwei 15
Ee (Ie)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde of Sint Gangulfuskerk
Omgong 1 • (Omgang 1)
Ee (Ie)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs Benedictinessen - Benedictijnen
• Smalle Ee
Ee (Ie)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Marwei 2
Eestrum (Jistrum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Petrus
Schoolstraat 2
Eestrum (Jistrum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Petrus
Schoolstraat 2
Eestrum (Jistrum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde Dorpskerk
Hoofdweg 42
Elsloo
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Engwier
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk

Eslawald
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Dorpsstraat 13
Exmorra (Eksmoarre)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk Johannes de Doper
Dorpsstraat 66
Exmorra (Eksmoarre)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Hogebeintumerweg 5
Ferwert (Ferwerd)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt De Morgenster (GKV)
Marrumerweg 2
Ferwert (Ferwerd)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk Jacobus
Kerkpad 4
Ferwert (Ferwerd)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
RK klooster Foswerd - Benedictijnen

Ferwert (Ferwerd)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
Verzorgingshuis Foswert

Ferwert (Ferwerd)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk De Hoekstien
Buren 2
Ferwoude (Ferwâlde)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelitie De Welkom

Finkum (Feinsum)
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Overgenomen
Pas zoekopdracht aan