Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Sort asc Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
7905 Warns Gereformeerde kerk Buorren 23 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
9883 Schingen (Skingen) Hervormde kerk - St Maria Virgokerk Buorren 29 Menameradiel Friesland In gebruik 0
4483 Lippenhuizen (Lippenhuzen) Hervormde kerk - Piterkerk Buorren 30 Opsterland Friesland In gebruik 0
5649 Oudega (Aldegea) Gereformeerde kerk It Ljochtbaeken Buorren 31 Smallingerland Friesland In gebruik 0
16996 Tzummarum (Tsjummearum) Gereformeerde kerk Buorren 33 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
15314 Terhorne (Terherne) Doopsgezinde kerk Buorren 35 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
7906 Warns Hervormde kerk - Johannes de Doperkerk Buorren 37 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik + 2 0
22040 Scharl (Skarl) Hervormde kerk Johannes de Doper - St Martinus kerk Buorren 37 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
16226 Rottevalle (Rottefalle) Gereformeerde kerk Eben Haezer Buorren 44 Smallingerland Friesland In gebruik 0
6961 Terhorne (Terherne) Hervormde kerk Buorren 46 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
7914 Warstiens Hervormde kerk Buorren 5 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
7214 Uitwellingerga (Twellingea) Hervormde kerk - Hermes-Tsjerke Twellegea Buorren 59 Wymbritseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
3852 Idaard (Ideard) Hervormde kerk St Gertrudis Buorren 6 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
22606 Berltsum (Berlikum) Doopsgezinde kerk Buorren 61 Menameradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
5835 Rauwerd (Raerd) Hervormde kerk - Laurentiuskerk Buorren 9 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
18435 Waaksens Hervormde kerk Buorren 9 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
18624 Raard Laurentiuskerk Buorren 9 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
13701 Hindeloopen (Hylpen) Joodse Synagoge Buren Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
1640 Dedzjum (Dedgum) Hervormde kerk Buren 16 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
4718 Makkum Gereformeerde kerk Buren 17 Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan