Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Sort asc Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
12612 Gorredijk (De Gordyk) Hervormde Evangelisatie Brouwerswal 58 Opsterland Friesland Overgenomen 0
12613 Gorredijk (De Gordyk) Verenigde Pinkster- en Evangelie Gemeente Eben Haezer Brouwerswal 58 Opsterland Friesland Overgenomen 0
22268 Gorredijk (De Gordyk) Baptistenkerk - Vrije Baptistengemeente Brouwerswal 58 Opsterland Friesland In gebruik 0
9939 De Jouwer (Joure) Vrije Evangelische Gemeente De Brug Brugstraat 3 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
1042 Burgum (Bergum) Gereformeerde kerk De Ikker Bulthuissingel 5 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
24877 Burgum (Bergum) Gereformeerde kerk Bulthuissingel 5 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
21757 Oudega (Aldegea) Christelijk Gereformeerde kerk Buorren Smallingerland Friesland Afgebroken 0
25229 Oosternijkerk (Easternijtsjerk) Hervormd verenigingslokaal hoek Foeke Sjoerdsstrjitte Buorren Dongeradeel Friesland In gebruik 0
86 Akkrum Doopsgezinde kerk Buorren 1 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
4565 Lutkewierum (Lytsewierrum) Hervormde Dorpskerk Gertrudis Lytsewierrum Buorren 1 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
5648 Oudega (Aldegea) Hervormde kerk Sint Agatha - Sint Agatha Tsjerke Buorren 1 Smallingerland Friesland In gebruik 0
17831 Wijtgaard (Wytgaard) RK klooster Zrs van Liefde (Tilburg) Buorren 11 Leeuwarden Friesland Niet in gebruik 0
928 Bitgum (Beetgum) Hervormde kerk St Martinus Buorren 13 Menameradiel Friesland In gebruik + 1 0
3489 Hemelum (Himmelum) Gereformeerde kerk Buorren 18 Súdwest-Fryslân Friesland Overgenomen 0
3568 Hidaard Hervormde kerk Buorren 18 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
6303 Rottevalle (Rottefalle) Hervormde kerk Buorren 18 Smallingerland Friesland Niet in gebruik 0
18725 Hemelum (Himmelum) Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nikolaas Buorren 18 Súdwest-Fryslân Friesland Overgenomen 0
1134 Blessum Hervormde kerk St Maria Virgo Buorren 2 Menameradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
4755 Marssum (Marsum) Hervormde kerk St Pontianus Buorren 20 Menameradiel Friesland In gebruik 0
2840 Goutum Hervormde kerk Agnes Buorren 23 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan