1573 resultaten

Welke kerk ??

Tjalleberd (Tjallebert)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Wijkcentrum Trefpunt
Oosterpark
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Zevende-dags Adventisten
Voorstreek 36
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Zevende-dags Adventisten

Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Zevende-dags Adventisten - Adventskerk
Eeskwerd 1
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis - Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

http://www.antonius-frl.nl
In gebruik
Ziekenhuis - Diaconessenhuis
Noordersingel 88
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Ziekenhuis - Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis Bonifatius
Mr Troelstraweg 78
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Ziekenhuis Huylckenstein - Ned Hervormde kapel
Eekwerdlaan 1
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis Spiker
Nessenweg 2
Ternaard
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Ziekenhuiskapel
Beatrixoord 1
Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Ziekenhuiskapel - Ned Hervormde kapel
F Campuslaan 2
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan