1573 resultaten

Hervormde kerk
Kerkbuurt 21
Allingawier
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Dorpsstraat 13 • Kerkbuurt
Allingawier
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Terptsjerke
Om 'e Toer 6
Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Tsjerke Breed
Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde Gemeente
Koarte Miente 24
Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Evangelische Broedergemeente

Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Buorren 1
Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Herenwal 137
Aengwierden
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Sint Gertrudis
Terp 1
Achlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Monnikenweg 12
Achlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk - Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Jonkerschap 5
Achlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Gertrudiskerk
Wartenterp 18
Abbegea (Abbega)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Mockamawei 4
Aalzum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan