1573 resultaten

Hervormde kerk - Koepelkerk H Michael
Tsjerkestrjitte 2
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Kruiskerk
Hofsleane 23
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Vermaningsstrjitte 3
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Buorren 61
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Psychiatrisch Ziekenhuis Trefpunt
De Wissel 1
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

Niet in gebruik
Huisorgel particulier

Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Adelskerk
Beetsterweg 22 • Oud Beets
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde Dorpskerk
Van Lijndenlaan 15 • Hoofdstraat
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk
Achter de Hiemen 41
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Kerkepad Oost 17
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Mariakerk
Tsjerkepaed 3
Bears (Beers)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs Premonstranten - klooster Bethlehem
• Bij Oudkerk
Bartlehiem
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Vrije Evangelische Gemeente Rehoboth
Middenweg 114
Bantegea (Bantega)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Bandsloot 16
Bantegea (Bantega)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk

Ballum
Gemeente Ameland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Camminghastraat 14
Ballum
Gemeente Ameland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Camminghastraat 14
Ballum
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk
Camminghastraat 9
Ballum
Gemeente Ameland
Friesland

Niet in gebruik
RK kerk H Ludgerus koororgel
Raadhuisstraat 44
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
RK kerk H Ludgerus hoofdorgel
Raadhuisstraat 44
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan