1573 resultaten

RK kerk - hulpkerk H Franciscus

Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - hulpkerk van de H Nicolaas van Tolentijn
Afsluitdijk
Kornwerderzand (Koarnwertersân)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - klooster Cisterciënzers

Lutjepost
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk
Sint Odulphusstraat
Bakhuzen (Bakhuizen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk
Raadhuisstraat
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk
Zilverstraat 32
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk

Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk H Bonifacius en Gezellen
Vleeschmarkt
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk - schuurkerk H Franciscus
Bontepapesteeg • Speelmanstraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk - schuurkerk H Maria Geboorte

Dronryp (Dronrijp)
Gemeente Menameradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk H Martinus
Hoogstraat
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk H Martinus - RK Statie

Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk H Vitus
Vitusdyk
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerken in Friesland (Bakhuizen als voorbeeld)

Bakhuzen (Bakhuizen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kerk - Zolderkerkje
Grote Dijlakker
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK kerk ??

Kortwoude (Koartwâld)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
RK kerk Belgisch Kamp

Oudemirdum (Aldemardum)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kerk De Heer die Wederkomt
Quadoelenweg 3
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK kerk Emmaus
De Hooidollen 17
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk Goddelijke Verlosser
Pier Panderstraat 1
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan