1573 resultaten

Hervormde kerk
Schoolstraat 3
Schraard (Skraard)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Terskflier
Tjerk Hiddesstritte 27
Seisbierrum (Sexbierum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Terppaed 7
Seisbierrum (Sexbierum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Sixtuskerk
Tsjerkepaed 1
Seisbierrum (Sexbierum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Elim (CGK)
Taeijewyk 1a • De Wilp
Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV)

Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie Rehoboth
van Akenwei 43
Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Binnenwei 14 • Buurtschap van Garijp
Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
RK klooster

Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Maarten
It Lange Ein 44
Sijbrandaburen (Sibrandabuorren)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Kloosterkapel
Birdaarsterstraatweg 4
Sijbrandahuis (Sibrandahûs)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Klaarkamp
Birdaarsterstraatweg
Sijbrandahuis (Sibrandahûs)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk
Statenweg 10
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Stadhoudersweg 20 • Noordeinde
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Oosteinde
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk Gideon
van Harenstraat 67
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk St Anna - Van Harenskerk
Van Harenstraat 1
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk Verrijzenis des Heren
Jan Jansz Costerstraat 1
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel)
Jan Jansz Costerstraat 7
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde Evangelisatie 't Hemeltje
Oude Bildtdijk 1138
Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan