1573 resultaten

Psychiatrisch Ziekenhuis
Burgemeester J Dijkstraatweg 6
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Psychiatrisch Ziekenhuis - Revalidatiecentrum
Voorstraat 71
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
Psychiatrisch Ziekenhuis Trefpunt
De Wissel 1
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

Niet in gebruik
Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie
Puoldyk 2
Dronryp (Dronrijp)
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie
Finsterbuorren 16 - 17
Jelsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie Het Mosterdzaadje
Kleine Buorren 56 • Lytse Buorren
Tzummarum (Tsjummearum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie Rehoboth
Tolheksleane 21
Frieschepalen (Fryske Peallen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Overgenomen
Rehobothgemeente
Brouwersingel 3
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Remonstranten
Oranjewal 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Remonstrantse Broederschap
Skilwyk 27
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Remonstrantse Broederschap
Legeweg 14
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Remonstrantse Broederschap
Grote Kerkstraat 22
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Remonstrantse Broederschap
Gedempte Vaart 25
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Remonstrantse Broederschap
It Noard 66
Warkum (Workum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
RK Hogeschool

Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
RK kapel

Rijs (Riis)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kapel
Zomerweg 75
Noordbergum (Noardburgum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
RK kapel - Adventskerk
Quadoelenweg 3
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
RK kapel - H Brandanuskapel
Torenstraat • Brouwershoekweg
West Terschelling
Gemeente Terschelling
Friesland

Niet in gebruik
RK kapel - Martinushuis
Grote Dijlakker 4 - 6
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan