1573 resultaten

RK statie

Roodhuis (Reahûs)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Martinus - it Readtsjerkje
Tsjerkewei 17 • Kerkweg 17
Roodkerk (Readtsjerk)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Vincentiuskerk
Haadstjritte 2
Roordahuizum (Reduzum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Schoterweg 11
Rotstergaast
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Apostolisch Genootschap
Hoge Dijk • aan de Pôlle
Rotsterhaule
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Doopsgezinde kerk
Haven 16 - 18
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Eben Haezer
Buorren 44
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buorren 18
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK kerk
Als Daem 4
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Kloosterweg 13
Rottum
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
RK kerk

Rottum
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs Benedictijnen - Julianazusters
Kloosterweg 13
Rottum
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Jan
Tsjerkhôfsleane
Ruigahuizen (Rûgehuzen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Nummer 2
Sandfirden (Sânfurd)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Schallebrug
Gemeente Skarsterlan
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Nicolaas
Kerkstraat 4
Schalsum (Skalsum)
Gemeente Frankeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk Johannes de Doper - St Martinus kerk
Buorren 37
Scharl (Skarl)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Christelijk Afgescheiden kerk

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Legedijk 33 • Legedyk 33
Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan