Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Sort asc Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
25482 Roodhuis (Reahûs) RK statie Littenseradeel Friesland Afgebroken 0
22737 Roodkerk (Readtsjerk) Hervormde kerk Martinus - it Readtsjerkje Kerkweg 17 Tsjerkewei 17 Dantumadeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
6045 Roordahuizum (Reduzum) Hervormde kerk - Vincentiuskerk Haadstjritte 2 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
13557 Rotstergaast Hervormde kerk Schoterweg 11 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
13558 Rotsterhaule Apostolisch Genootschap aan de Pôlle Hoge Dijk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Niet in gebruik 0
6302 Rottevalle (Rottefalle) Doopsgezinde kerk Haven 16 - 18 Smallingerland Friesland In gebruik 0
16226 Rottevalle (Rottefalle) Gereformeerde kerk Eben Haezer Buorren 44 Smallingerland Friesland In gebruik 0
6303 Rottevalle (Rottefalle) Hervormde kerk Buorren 18 Smallingerland Friesland Niet in gebruik 0
16227 Rottevalle (Rottefalle) RK kerk Als Daem 4 Smallingerland Friesland In gebruik 0
6304 Rottum Hervormde kerk Kloosterweg 13 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik + 1 0
6305 Rottum RK kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
9920 Rottum RK klooster Zrs Benedictijnen - Julianazusters Kloosterweg 13 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
6319 Ruigahuizen (Rûgehuzen) Hervormde kerk St Jan Tsjerkhôfsleane De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
6364 Sandfirden (Sânfurd) Hervormde kerk Nummer 2 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
22041 Schallebrug Hervormde kerk Skarsterlan Friesland Afgebroken 0
6418 Schalsum (Skalsum) Hervormde kerk St Nicolaas Kerkstraat 4 Frankeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
22040 Scharl (Skarl) Hervormde kerk Johannes de Doper - St Martinus kerk Buorren 37 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
22091 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Christelijk Afgescheiden kerk Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
6423 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
6424 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Gereformeerde kerk Legedyk 33 Legedijk 33 Wymbritseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
Pas zoekopdracht aan