1573 resultaten

Gereformeerde kerk - kerk Tussen de Dijken
Schuringaweg 30
Nij Altoenae
Gemeente Het Bildt
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Ichtuskerk
Kerkstraat 49
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Fonteinkerk
De Kolken 89 • noord
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk - Fokker - De Flambou
Groningerstraat 40
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Fokke
Rolbregedyk 6
Tijnje (De Tynje)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Fokke
Waltaweg 39
Tjerkwerd (Tsjerkwert)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Foarhutsjerke
Hottingawei 13
Wommels
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Fenix Centrum
Valeriusstraat 2 - 1
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Europalaankerk
Europalaan 2
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - De Sionskerk
Marktweg 55
Oudeschoot (Aldskoat)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - De kerk aan de Fok
Fok 48
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Adelaarskerk
De Jokse 17 • wijk Bilgaard
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk (syn.)
Kerkstraat 4
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk (hersteld)

Olterterp
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk 't Foarhuus
Dorsvloer 3
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk 't Bolwerk
Oranjewal 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk 't Anker
Nessenwei 28 • Buorren
Oosthem (Easthim)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Monnikenweg 12
Achlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Tsjerke Breed
Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Dorpsstraat 13 • Kerkbuurt
Allingawier
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan