1573 resultaten

Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Leeuwarderkade 18
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Zoutsloot
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Oosteinde
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Gasthuissingel 33
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Hoeksterpad
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk
Achter de Hiemen 41
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk
Rengersweg 15
Oenkerk (Oentsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Noorder Bolwerk 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Stationsweg 19 • noord
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Doelestraat 8 • ingangsportaal Grote Kerkstraat 31b
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Kerkgracht 10
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Stadhoudersweg 20 • Noordeinde
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Noorderkerk

Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Marthakerk
De Tange 3
Raard
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Kurioskerk
Julianalaan 38
Huizum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Kruiskerk
Hofsleane 23
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Kruiskerk
Voorstraat 15
Bûtenpost (Buitenpost)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Kruiskerk
Burgemeester Falkemaweg 12
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Kruiskerk
Duimstraat 16
Ychtenbrêge (Echtenerbrug)
Gemeente Lemsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Koepelkerk
Vredeman de Vriesstraat 24a • Tademastraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan