1573 resultaten

Hervormde kerk Petrus - Petrustsjerke
Tsjerkepaed 18
Garyp (Garijp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie
Eendrachtsweg 5
Garyp (Garijp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Niet in gebruik
Hersteld Hervormde kerk (HHG)
Eendrachtsweg 5
Garyp (Garijp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Andreas - Andreastsjerke
Greate Buorren 21
Garyp (Garijp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Greate Buorren 21
Garyp (Garijp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - De Pieltsjerke
J Jelles Hofstraat 14
Gaastmeer (De Gaastmar)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Munkedijk 12
Gaastmeer (De Gaastmar)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Zeedijk 9
Gaast
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Zeedijk 5
Gaast
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Wijkcentrum Trefpunt
Oosterpark
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Vrije Evangelische Gemeente - Aardappelkerkje
Noord Zz 41
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Vrije Baptisten Philadelfia
Prof Holwardastraat 21
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Vrije Baptisten Gemeente Maranatha
Schilcampen 49
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Overgenomen
Vergadering van Gelovigen
Prins Mauritsstraat 4
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Bennebroek - Zrs Franciscanessen van St Lucia
Zuiderkade 36
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs Franciscanessen van Bennebroek - Zrs Franciscanessen van St Lucia
Schilcampen 16
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster - Academiekerk - Mariakerk
Academiestraat 10
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
RK kerk H Franciscus van Assisie
Godsacker 11 -­­­ 13
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
RK kerk H Franciscus
Godsacker
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk H Franciscus
Godsacker 13
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan