1573 resultaten

Hervormde kerk
Leijsterstreek 29
Ouwe-Syl (Oudebildtzijl)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Afgebroken
Vrije Evangelische Gemeente
Van Albadaweg 39
Ouwe-Syl (Oudebildtzijl)
Gemeente Het Bildt
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Ouwster-Nijega (Ousternijegea)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Seewei 40
Paesens (Peazens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Paesens (Peazens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Antonius
de Buorren 9
Paesens (Peazens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Johannes de Doperkerk
Kerkbuurt 3
Parrega (Parregea)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie Rehoboth
Dorpsstraat 49
Peins
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Gertrudis
Dorpsstraat 2
Peins
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Nicolaas - Pieter Stuyvesantkerk
Pepergaweg 12
Peperga
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Buren 6
Piaam
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Nicolaas
Buren 21
Piaam
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Petruskerk
Tsjerkhofspaed 1
Pietersbierum (Pitersbierrum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk - schuilkerk De Fermanje
Grote Buren 28
Pingjum (Penjum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Pibemalaan 11
Pingjum (Penjum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Victoriustsjerke - Victoriuskerk
Grote Buren 8
Pingjum (Penjum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Binnenbuorren 6
Poppingawier (Poppenwier)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Binnenbuorren 12
Poppingawier (Poppenwier)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Marthakerk
De Tange 3
Raard
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Johannes de Doper
De Buorren 8
Raard
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan