1573 resultaten

Hervormde kerk St Walburgis
Kerkpad 1
Ried (Rie)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Willibrordus
Kerkstraat 11 • Tsjerkestjitte 11
Holwerd (Holwert)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Us Haven
Beuckenswijkstraat 2
Sondel
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Willibrordus
It Hof 5
Goaiïngaryp (Goingarijp)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde Kleine kerk

Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Hervormde Nieuwe kerk

Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Hervormde Nieuwe kerk

Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde Nieuwe of Grote kerk St Michael
Kerkpad 3
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Hervormde of Sint Gangulfuskerk
Omgong 1 • (Omgang 1)
Ee (Ie)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde Rechtzinnig - Evangelisatiekerk
Broerestraat 12
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Overgenomen
Hoog Duytsche Gemeente
Zoutstraat 50
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Overgenomen
Hospitium Blijenhof - Zrs Franciscanessen van Oirschot (PR)
Prinses Margrietstraat 63
Burgum (Bergum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Huisorgel Antonides, R

Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Particulier
Huisorgel Bakker & Timmenga Orgelmakerij

Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Particulier
Huisorgel Bekker Eesge Jans

Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Particulier
Huisorgel Bekker Jan Eeskes
Huizinge No 1
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Particulier
Huisorgel Berger, J G

Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Particulier
Huisorgel Boer, L. de

Hardegarijp (Hurdegaryp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Huisorgel Bolhuis, M van

Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Particulier
Huisorgel Bos

Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Particulier
Pas zoekopdracht aan