1573 resultaten

Hervormde kerk
Kerkhofslaan 4
Oldetrijne
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk (hersteld)

Olterterp
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Achterwei 6
Olterterp
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Oud Gereformeerde Gemeente in Ned (OGGiN)
Achterwei 6
Olterterp
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Terp 12
Oosterbierum (Easterbierrum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Georius - Sint Joris
Haerdawei 1
Oosterbierum (Easterbierrum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariendal
• Lidlum
Oosterbierum (Easterbierrum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Wynserdyk 35
Oosterend (Easterein)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Martinikerk
Tsjerkebuorren 1
Oosterend (Easterein)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Jetze Veldstraweg 31
Oosterhaule (Ouwsterhaule)
Gemeente Skarsterlan
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie

Oosterlittens (Easterlittens)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk - St Margrytkerk
Huylckensteinstrjitte 4 • Huylckensteinstraat 4
Oosterlittens (Easterlittens)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Gebouw voor Christelijke belangen

Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Elte Martens Beimastraat 69 • E M Beimastraat 69
Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk
Torenlaan 14
Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Torenlaan 11
Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)

Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk De Bining
Langgrousterweg 7
Oosternijkerk (Easternijtsjerk)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Overgenomen
Hervormd verenigingslokaal
Buorren • hoek Foeke Sjoerdsstrjitte
Oosternijkerk (Easternijtsjerk)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Sint Ceciliakerk
De Buorren 14
Oosternijkerk (Easternijtsjerk)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan