Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
703 Arum Hervormde kerk St Lambertus Sytzamaweg 46 Kerksingel 1 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
6558 Sijbrandaburen (Sibrandabuorren) Hervormde kerk St Maarten It Lange Ein 44 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik + 1 0
3122 Hallum Hervormde kerk St Maarten - Protestantse Gemeente Mariëngaarde Kerkepad 1 Kerkpad 1 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
1176 Boxum Hervormde kerk St Margaretha St Margrietwei 1 Menameradiel Friesland In gebruik 0
4723 Mantgum Hervormde kerk St Maria Seerp van Galemawei 3 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
1919 Doanjum (Dongjum) Hervormde kerk St Maria - Donatuskerk Dorpsstraat 8 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
1134 Blessum Hervormde kerk St Maria Virgo Buorren 2 Menameradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
928 Bitgum (Beetgum) Hervormde kerk St Martinus Buorren 13 Menameradiel Friesland In gebruik + 1 0
2725 Giekerk (Gytsjerk) Hervormde kerk St Martinus Canterlandseweg 63 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik + 1 0
3872 IJsbrechtum (Ysbrechtum) Hervormde kerk St Martinus Tsjerkepaed 1 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
8049 Westergeest (Westergeast) Hervormde kerk St Martinus Kalkhuswei 2 Kollumerland Friesland In gebruik 0
14957 Midsland Hervormde kerk St Martinus Westerburen 2 Terschelling Friesland Afgebroken 0
1048 Burgum (Bergum) Hervormde kerk St Martinus - Kruiskerk Nieuwstad 5 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik + 1 0
7163 Tzummarum (Tsjummearum) Hervormde kerk St Martinus - St Martinustsjerke Tsjerkepaed 1 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
8201 Wirdum (Wurdum) Hervormde kerk St Martinus - St Martinustsjerke Hof 14 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
4217 Langezwaag (Langsweagen) Hervormde kerk St Mattheus - Mattheustsjerke 't Hou 9 Opsterland Friesland In gebruik 0
1641 Dearsum (Deersum) Hervormde kerk St Nicolaas Dearsum 34 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
3571 Hijum Hervormde kerk St Nicolaas Lege Hearewei 3 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
4887 Midlum (Mullum) Hervormde kerk St Nicolaas Fonteinstraat Kerkstraat 1 Harlingen Friesland In gebruik 0
5151 Nijland (Nijlân) Hervormde kerk St Nicolaas Tsjerkegreft 2 Wymbritseradiel Friesland In gebruik + 2 0
Pas zoekopdracht aan