1573 resultaten

Hervormde kerk St Lambertus
Kerksingel 1 • Sytzamaweg 46
Arum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Maarten
It Lange Ein 44
Sijbrandaburen (Sibrandabuorren)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Maarten - Protestantse Gemeente Mariëngaarde
Kerkpad 1 • Kerkepad 1
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Margaretha
St Margrietwei 1
Boxum
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Maria
Seerp van Galemawei 3
Mantgum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Maria - Donatuskerk
Dorpsstraat 8
Doanjum (Dongjum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Maria Virgo
Buorren 2
Blessum
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Martinus
Buorren 13
Bitgum (Beetgum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus
Canterlandseweg 63
Giekerk (Gytsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus
Tsjerkepaed 1
IJsbrechtum (Ysbrechtum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus
Kalkhuswei 2
Westergeest (Westergeast)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus
Westerburen 2
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Martinus - Kruiskerk
Nieuwstad 5
Burgum (Bergum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus - St Martinustsjerke
Tsjerkepaed 1
Tzummarum (Tsjummearum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus - St Martinustsjerke
Hof 14
Wirdum (Wurdum)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Mattheus - Mattheustsjerke
't Hou 9
Langezwaag (Langsweagen)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Nicolaas
Dearsum 34
Dearsum (Deersum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Nicolaas
Lege Hearewei 3
Hijum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Nicolaas
Kerkstraat 1 • Fonteinstraat
Midlum (Mullum)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Nicolaas
Tsjerkegreft 2
Nijland (Nijlân)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan