1573 resultaten

Hervormde kerk St Bonifatius
Brink 10
Makkinga (Makkingea)
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Catharina
Oasingaleane 9
Langweer
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Catharina
Mockamawei 3
Ealsum (Aalsum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Catharina - Rotondekerk
Riperwei 10
Tijnje (De Tynje)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Christoforus
Tsjerkeleane 5
Ingelum (Engelum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Christoforus en St Wiro - Haghakerk
Tsjerkebuorren 2
Heeg (Heech)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Fabianus en St Sebastianus
Kerkbuurt 2
Warga (Wergea)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Georgius
Kerkbuurt 23
Suawoude (Suwâld)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Georius - Sint Joris
Haerdawei 1
Oosterbierum (Easterbierrum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Gertrudis
Buorren 6
Idaard (Ideard)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Gertrudis
Dorpsstraat 2
Peins
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Jacobus Major
Terp 19
Wommels
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Jan
Tsjerkhôfsleane
Ruigahuizen (Rûgehuzen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Jan van Nes
Kerkplein 1
Nes
Gemeente Ameland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Johannes
Hoofdstraat 9 • Woudweg 45
Nes
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Johannes - Joris
Greate Buorren 1 • Terp 2
Britsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Johannes - St Janskerk
Dorpsstraat 27
Hoorn
Gemeente Terschelling
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Johannes de Doper
Skilpaed 1
Hijlaard (Hilaard)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Johannes de Doper
De Buorren 8
Raard
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Johannes de Evangelist
Kerkhof 1 • Doniaweg
Burchwert (Burgwerd)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan