1573 resultaten

Hervormde kerk Rechtszinnig

Winsum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk Rechtszinnig
Hofkamp
Wommels
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk Rechtszinnig - Evangelisatiekerk
Eskesstraat 16
Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk Rechtzinnig

Donkerbroek
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Rechtzinnig
Tijnjeweg 16
Gersloot (Gersleat)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Rechtzinnig

Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Rechtzinnig
Hellingstraat 29
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk Rechtzinnig
Molenlaantje 6
Oldeberkoop
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Rechtzinnig - Evangelisatievereniging Uw Koninkrijk Kome
Molenweg 7
Burgum (Bergum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk Sint Agatha - Sint Agatha Tsjerke
Buorren 1
Oudega (Aldegea)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Sint Andreas
Tsjerkereed 1
Wijnaldum (Winaem)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Sint Anna - Sint Annatsjerke
Wierumerweg 2 • Wierumerwei 2
Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Sint Gertrudis
Terp 1
Achlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Sint Magnus
Oosterlaan 2
Hollum
Gemeente Ameland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Sint Piter
Kerkstraat 4
Grouw (Grou)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Sint Remigius
Tsjerkebuorren 8
Spannum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Sint Vitus
Koumelkerspaed 1
Terzool (Tersoal)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Anna - Van Harenskerk
Van Harenstraat 1
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Anthonius
Doarpsstrjitte 31 • Dorpsstraat 31
Surhuizum (Surhuzem)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Antonius
de Buorren 9
Paesens (Peazens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan