1573 resultaten

Hervormde kerk Gereformeerde Bond
Van Sytzemaweg 8
Driezum (Driesum)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Gereformeerde Bond - Rehobothkerk
Lyklamawei 34
Nijemirdum (Nijemardum)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk Gereformeerde Bond Irene
Straatweg 39
Follega (Follegea)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk Goede Herder
Mr P J Troelstraweg 49 • hoek Leeuwerikstraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Got Tjark
Ds H W Hundlingiuspad 8
Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk H Vitus
Opgong 1
Wetsens
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Immanuël
Rijksstraatweg 15
Noordbergum (Noardburgum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk It Breahûs
Van Swinderenstraat 6 • aan de Luts
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Jacobus
Kerkpad 4
Ferwert (Ferwerd)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Johannes
de Cingel 1
Oosthem (Easthim)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Johannes
Tsjerkepaed 24
Wier
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk Johannes Baptist - Grutte tsjerke
Heerenwal 52
Sloten (Sleat)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Johannes de Doper
Dorpsstraat 66
Exmorra (Eksmoarre)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Johannes de Doper
Jeltewei 3
Hommerts (De Hommerts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Johannes de Doper
Aldewei 6
Oudega (Aldegea)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Johannes de Doper - St Martinus kerk
Buorren 37
Scharl (Skarl)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Lambertus
Terpstraat 14 • Terpstrjitte 14
Tirns (Turns)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Laurentius
Greate Pierwei 11
Kimswerd (Kimswert)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Laurentius
Hoofdweg 28
Ychten (Echten)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Maria
Tsjerkepaad 1
Boarnwert (Bornwird)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan