1573 resultaten

Gereformeerde kerk
Lage Hereweg 62
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde Dorpskerk - Godeharduskerk Hoofdorgel
Hegebuorren 17 • Het Oosten 3
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Godeharduskerk
Hegebuorren 17
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Westernijtserk
Jepmaloane 2
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Skoallestrjitte 10
Marssum (Marsum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk St Pontianus
Buorren 20
Marssum (Marsum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde Dorpskerk St Lambertus
Skilpaed 2
Menaam (Menaldum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
B Bekkerstrjitte 27
Metslawier (Mitselwier)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk - Doarpstsjerke
Tsjerkebuorren 7
Metslawier (Mitselwier)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Verzorgingstehuis De Skule
Stationswei 2
Metslawier (Mitselwier)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Nicolaas
Kerkstraat 1 • Fonteinstraat
Midlum (Mullum)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Evangelie Gemeente Rafael
Brouwershoekweg
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Heereweg 40 • Midsland noord
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Oosterburen 71
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk E 10
Oosterburen 71
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Artikel 31) (GKV)
Oosterburen 71 • Heereweg
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk - Meslânzerkerk
Westerburen 2
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus
Westerburen 2
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

Afgebroken
Joodse Synagoge
Doorgaande Weg
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk H Brandanus - H Petrus de Visser
Ecuadorstraat 18 - 20 • Brouwershoekweg 1
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan