1573 resultaten

Hervormde kerk
• ook bekend onder Augsbuurt
Lutjewoude
Gemeente Kollumerland
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Dorpskerk Gertrudis
Buorren 1 • Lytsewierrum
Lutkewierum (Lytsewierrum)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Paedwyzer

Luxwoude (Lúkswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Lutjewoude 5 • bij Buitenpost
Lytsewâld (Augsbuurt)
Gemeente Kollumerland
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde Evangelisatie
• op de grens van Makkinga en Nijeberkoop
Makkinga (Makkingea)
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Bonifatius
Brink 10
Makkinga (Makkingea)
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Baptisten - Diverse Groeperingen
Cynthia Lenigestraat 10
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Bleekstraat 11 • Tuinstraat 16
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Vermaningssteeg
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Vermaningssteeg
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Buren 17
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Buren 17
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk in Hersteld Verband - Gkhv

Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormd kerkcentrum

Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Doniakerk
Kerkeburen 37
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Huisorgel Jong, D. de

Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Particulier
Katholiek Apostolische Kerk
Kerkstraat 12
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
RK kerk - schuurkerk

Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk H Martinus
Kerkstraat 12
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk St Maria
Seerp van Galemawei 3
Mantgum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan