1573 resultaten

Hervormde kerk - Sint Piterkerk
Selmien East 47 • Smallingerland
Ureterp (Oerterp)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Sixtuskerk
Tsjerkepaed 1
Seisbierrum (Sexbierum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Skoattertsjerke
Schoterlandseweg 24 • Schoterburen - Heerenveen Zuid
Oudeschoot (Aldskoat)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - St Joris - St Johannes Baptiste
Terp 2
Britswert (Britswerd)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - St Hypolytuskerk
Kommisjewei 25
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk - St Johannes Baptistekerk
Rijperwei 28 • Hommerts
Jutrijp (Jutryp)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - St Margrytkerk
Huylckensteinstrjitte 4 • Huylckensteinstraat 4
Oosterlittens (Easterlittens)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - St Maria Virgokerk
Buorren 29
Schingen (Skingen)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - St Petruskerk
Kerkstraat 8
Tjerkwerd (Tsjerkwert)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Terptsjerke
Om 'e Toer 6
Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Thomaskerk
Tjessensweg 6
Waaxens (Waaksens)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Thomaskerk - Thomastsjerke
Kerkelaan 20
Ketlik (Katlijk)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Toeristenkerk De Trefkerk
Wester Es 50
Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Toerkerk
Toerstrjitte 1 • Torenstraat 1
Zwaagwesteinde (De Westereen)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - toren
Maser Wybrensdyk
Eagum (Aegum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Tsjerke op 'e Terp
Kerkbuurt 3
Burdaard (Birdaard)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Tsjerkje
Schoterlandseweg 95
Hoornsterzwaag (Hoarnstersweach)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Vaste Burchtkerk
Menno van Coehoornweg 2
Wijckel (Wikel)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Victoriustsjerke - Victoriuskerk
Grote Buren 8
Pingjum (Penjum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Vincentiuskerk
Haadstjritte 2
Roordahuizum (Reduzum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan