1573 resultaten

RK klooster Zrs Norbertinessen Bethlehem

Jelsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Afgebroken
Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie
Finsterbuorren 16 - 17
Jelsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
op 'e Terp 24
Jelsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

In gebruik
Evangelie Gemeente
Boarnsylsterwei
Jelsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Hegedyk 15
Jellum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Kerkstraat 4
Janum (Jannum)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk
Tsjerkebuorren 1
Itens
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk - Martinikerk
Tsjerkebuorren 1
Itens
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Itens
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Haeredyk 31
Itens
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk

It Heechsân (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
RK kerk H Marcus
Rijksweg 29 • Jirnsum
Irnsum (Jirnsum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Mauritiuskerk
Rijksweg 184
Irnsum (Jirnsum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Rijksweg 138 • Jirnsum
Irnsum (Jirnsum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Tsjerkepaed 1
Ingwierrum (Engwierum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Dodingawei 4
Ingwierrum (Engwierum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Christoforus
Tsjerkeleane 5
Ingelum (Engelum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus
Tsjerkepaed 1
IJsbrechtum (Ysbrechtum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
• Ypecolsga
IJpecolsga (Ypekolsgea)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Ongeschoeide Karmelieten (OCD)

IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan