Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
15684 Oosterzee (Eastersee) Hervormde kerk - Martinuskerk Buren 29 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
3855 IJlst (Drylts) Hervormde kerk - Mauritiuskerk Stadskoemarkt Eegracht 48 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
3900 Irnsum (Jirnsum) Hervormde kerk - Mauritiuskerk Rijksweg 184 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming + 3 0
4917 Minnertsga (Minnertsgea) Hervormde kerk - Meinardskerk Meinardswei 3 Het Bildt Friesland In gebruik 0
4888 Midsland Hervormde kerk - Meslânzerkerk Westerburen 2 Terschelling Friesland In gebruik + 2 0
580 Eanjum (Anjum) Hervormde kerk - Michaelkerk Tsjerkepaed 2 Dongeradeel Friesland In gebruik + 3 0
16779 Swichum (Swichem) Hervormde kerk - Nicolaaskerk - Nicolaes Tsjerke Ayttadyk 3 Leeuwarden Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
1602 De Knipe (De Knijpe) Hervormde kerk - Nij Brongergea Tsjerke Benedenknijpe Heerenveen Friesland In gebruik 0
3531 Herbaijum (Hjerbeam) Hervormde kerk - Niklaastsjerke Kerkstraat 2 Franekeradeel Friesland Overgenomen 0
1604 De Knipe (De Knijpe) Hervormde kerk - Ny Brongergea Tsjerke - het Witte Kerkje Meijerweg 74 Heerenveen Friesland In gebruik 0
5754 Pietersbierum (Pitersbierrum) Hervormde kerk - Petruskerk Tsjerkhofspaed 1 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
4483 Lippenhuizen (Lippenhuzen) Hervormde kerk - Piterkerk Buorren 30 Opsterland Friesland In gebruik 0
17587 Appelscha Hervormde kerk - Protestantse Kerk De Schutse Vaart ZZ 74 Ooststellingwerf Friesland In gebruik 0
8544 Zweins (Sweins) Hervormde kerk - Reginakerk Hoofdweg 1 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
4278 Leeuwarden (Ljouwert) Hervormde kerk - RK kerk De Regenboog De Hooidollen 17 Leeuwarden Friesland Nieuwe bestemming 0
6956 Terband (Terbant) Hervormde kerk - Rotondekerk Pastorielaan 13 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
3302 Heerenveen (It Hearrenfean) Hervormde kerk - Schoterlandse kerk Schoterlandseweg 24 Heerenveen Friesland Afgebroken 0
5501 Oosternijkerk (Easternijtsjerk) Hervormde kerk - Sint Ceciliakerk De Buorren 14 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
4957 Morra (Moarra) Hervormde kerk - Sint Johanneskerk Tsjerkestjitte Dongeradeel Friesland In gebruik 0
9884 Wolsum Hervormde kerk - Sint Pancratiuskerk Wolsumerwei 11 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan