1573 resultaten

RK kerk
Noardermieddijk 3
Lichtaard
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Overgenomen
RK klooster Ludingakerke

Lidlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs Mariendal

Lidlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Doarpsstrjitte 16
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
Doarpstrjitte 16
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Doarpstrjitte 16
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV)
Doarpsstrjitte 16
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Doarpsstrjitte 50
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Catharinakerk
Leons 1 • Lions 1
Lions (Leons)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Langewal • Hemrik
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Stationsweg 18
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Piterkerk
Buorren 30
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Loënga (Loiïngea)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Waaxenserweg 4
Lollum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Hubertuskerk
Kerkstraat 1
Lollum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
RK kerk

Lollum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buren 2
Longerhouw (Longerhou)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Broedergemeente Jezus Leeft
Folgersterlaan 74 • Houtingehage
Luchtenveld
Gemeente Smallingerland
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde Evangelisatie
Aengwirderweg 122
Luinjeberd (Lúnbert)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
RK kerk - klooster Cisterciënzers

Lutjepost
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan