1573 resultaten

Hervormde kerk
De Leijen 29 • Gorredijk
Kortezwaag
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Boerestreek 13
Kortehemmen (Koartehimmen)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
RK klooster Augustijnen (OSA; OESA)
Afsluitdijk
Kornwerderzand (Koarnwertersân)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
RK kerk - hulpkerk van de H Nicolaas van Tolentijn
Afsluitdijk
Kornwerderzand (Koarnwertersân)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Huisorgel Hogenhuis

Kootstertille (Koatstertille)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Particulier
Hervormde kerk - Benedictuskerk
Tilliebuorren 42 • Kooten
Kootstertille (Koatstertille)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Van Harinxmastrjitte 2
Kootstertille (Koatstertille)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Evangelie Gemeente
Swanneblomstraat 9
Kootstertille (Koatstertille)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Unie van Baptisten Gemeenten in Ned De Thuishaven
Skoallestrijitte 28
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Foarwei 141
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt Deojuvenante
Foarwei 156
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Rank
Foarwei 97
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Evangelie Gemeente Jozua - Vineyard
Foarwei 116
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk - Menistengemeente

Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Gemeente Kollumerland
Friesland

Afgebroken
Orthodoxe kerk Heilige Panteleimon
Brongersmawei 15
Kollumerpomp
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk ??

Kollumerpomp
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Foijingaweg 54
Kollumerpomp
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
RK klooster Smalgene

Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster - Buweklooster

Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

Niet in gebruik
Huisorgel Klugkist - Hesse

Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

Particulier
Pas zoekopdracht aan