1573 resultaten

Hervormde kerk - Galileërkerk
Tweebaksmarkt
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk
Schansburg 3
Gorredijk (De Gordyk)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Gertrudiskerk
Wartenterp 18
Abbegea (Abbega)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Gertrudiskerk
Dekemawei 6
Baard
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Gertrudiskerk
Noardermieddijk 3
Lichtaard
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Godeharduskerk
Hegebuorren 17
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Grutte Tsjerke
Kerkstraat 1 • Tsjerkestrjitte 1
Ternaard
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Hermes-Tsjerke
Buorren 59 • Twellegea
Uitwellingerga (Twellingea)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Hobbe van Baerdttsjerke
Midstraat 69 • Vlekke
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Hofkerk
Rijksstraatweg 54
Hardegarijp (Hurdegaryp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Hubertuskerk
Kerkstraat 1
Lollum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Ichthuskerk
Jan van Nassaustraat 49b
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - It Alde Tsjerkje Mildaem
Schoterlandseweg 37
Mildam (Mildaam)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Johannes de Doperkerk
Kerkbuurt 3
Parrega (Parregea)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Johannes de Doperkerk
Buorren 37
Warns
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Johanneskerk
Franekerweg 47
Tzum (Tsjom)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Johanneskerk
Hoofdstraat 6
Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Johanneskerk
Lytse Buorren 3
Weidum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Johannestsjerke
Tsjerkebuorren 1 • Uitwellingerga
Oppenhuizen (Toppenhuzen)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Kloosterkapel
Birdaarsterstraatweg 4
Sijbrandahuis (Sibrandahûs)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan