1573 resultaten

Hervormde kerk

Suryp
Gemeente Terschelling
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk

Teroele (Ter Welle)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Westermarwei • Westermeerweg
Westermeer (Westermar)
Gemeente Scharsterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
• Ypecolsga
IJpecolsga (Ypekolsgea)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk

Suyder Dragten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Noorder-Dragten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
• ook bekend onder Augsbuurt
Lutjewoude
Gemeente Kollumerland
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Herenwal 137
Aengwierden
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Jetze Veldstraweg 31
Oosterhaule (Ouwsterhaule)
Gemeente Skarsterlan
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Nes
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Haskeplein
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk

It Heechsân (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Torenlaan 11
Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Camminghastraat 14
Ballum
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Boscamping Appelscha
Oud-Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Adelskerk
Beetsterweg 22 • Oud Beets
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Aengwirdern Tsjerke
Pastoriesingel 1
Tjalleberd (Tjallebert)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Agnestsjerke
Dominee Offerhausweg 1 • Earnewald
Earnewâld (Eernewoude)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Alexanderkerk
Juckemaweg 3
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Ankertsjerke
Pastorijstrjitte 23
Oudega (Aldegea)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan