1573 resultaten

Hervormde Grote of Jacobijnerkerk
Bredeplaats 4 • Nijehove - Jonnikermuurstraat 95 - Jacobijnerkerkhof 95
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie - Gebouw Irene
Noorderweg 16
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Hersteld Apostolisch Genootschap
6e Vegelindwarsstraat 2
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk vrijgemaakt It Aljemint
Doelestraat 2 - 4
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk vrijgemaakt De Morgenster
Vrijheidsplein 1 • hoek Elzenstraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt - Noorderkerk (GKV)
Doelestraat 8 • ingangsportaal Grote Kerkstraat 31b
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV)
Carel van de Manderstraat 12
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
M H Trompstraat 68
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk in Hersteld Verband (Gkhv)
Grote Hoogstraat 28
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Schranskerk
Schrans 92
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Salvatorikerk
Archipelweg 133
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk - Pelikaankerk
Pelikaanstraat 10
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Hoeksterpad
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Hoeksterpad
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Doelestraat 8 • ingangsportaal Grote Kerkstraat 31b
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk - Koepelkerk
Vredeman de Vriesstraat 24a • Tademastraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Fenix Centrum
Valeriusstraat 2 - 1
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Adelaarskerk
De Jokse 17 • wijk Bilgaard
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Noorderweg • Vijzelstraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Breedstraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Pas zoekopdracht aan