1573 resultaten

Hervormde kerk
Kerkstraat 4
Janum (Jannum)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Hegedyk 15
Jellum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
op 'e Terp 24
Jelsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Kerklaan 3 • Schurega
Skuorregea (Schurega)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Foarwei 141
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Tsjerkepaed 26
Lekkum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Kerkhof 1
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Doarpsstrjitte 50
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buren 2
Longerhouw (Longerhou)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Grindweg 43
Munnekeburen (Munnikebuorren)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Schoterlandseweg 38
Nieuwehorne (Nijhoarne)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk
Rotstergaastweg 43
Nieuweschoot (Nijskoat)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Hearrewei 1
Nijega (Nyegea)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Herenwal 137 • Nijehaske
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk

Nijehorne
Gemeente Heerenveen
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk
Lyklamawei 18 • Hoitebuorren
Nijemirdum (Nijemardum)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Achterwei 6
Olterterp
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Torenlaan 14
Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Badweg 1 • Jousterweg 114
Oudehaske (Aldehaske)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Foarwei 46
Oudwoude (Aldwâld)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan