1573 resultaten

Hervormde kerk
Tsjerkepaed 1
Ingwierrum (Engwierum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Zeedijk 9
Gaast
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Boeijengastrjitte 43
Gauw (Gau)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Harstawei 7
Genum (Ginnum)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Hegewier 28
Goënga (Goaiïngea)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Kerkewal 9
Gorredijk (De Gordyk)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Stinsenwei 16
Harich
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Haulsterweg 1
Haskerhorne (Haskerhoarne)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Dorpsstraat 76
Haule
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Kerkstraat 13
Haulerwijk (Haulerwyk)
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Branburren 18
Heidenschap (It Heidenskip)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Schwartzenbergweg 5
Hichtum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buorren 18
Hidaard
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Kerkbuurt 1
Hitzum (Hitsum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Hoge Tjerkewei 2 • Hege Tsjerkewei 2
Hogebeintum (Hegebeintum)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Oldeouwer (Alde Ouwer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk

Oudega (Aldegea)
Gemeente Schoterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk

Ouwster-Nijega (Ousternijegea)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk

Rohel (Reahel)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Boppesteech 1
Idsegahuizen (Skuzum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan