1573 resultaten

Hervormde Grote kerk St Jacobus Maior - Groate Kerk
Oosteinde 1 • Groate kerk - Sint Jabik
Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Grote kerk St Maria Magdalena - kerk Op de Hoogte
Kerkstraat 7
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde Grote kerk St Michael
Kerkpad 3
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Hervormde Grote of Jacobijnerkerk
Bredeplaats 4 • Nijehove - Jonnikermuurstraat 95 - Jacobijnerkerkhof 95
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Hervormde Grote of Martinikerk
Groot Kerkhof 24
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde Grote of Martinikerk
Groot Kerkhof 24
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde Grote of Sint Martinuskerk
Markt 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde Grote of St Gertrudiskerk
Kerkstraat 1
Hindeloopen (Hylpen)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde Grote of St Gertrudiskerk
Merk 5
Warkum (Workum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde Grote of St Martinikerkl
Grote Kerkstraat 5
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Hervormde kapel

Huizum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kapel
Kerkplein 6
Vlieland
Gemeente Vlieland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kapel

Boelensloane (Boelenslaan)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Hervormde kapel - Armenkerk
Oosterkade • Droevendal
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Hervormde kapel - Bethelkapel
Dijkstraat 11
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kapel - Evangelisatie
Westvierdeparten 11
Steggerda
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kapel - Evangelisatie Samuel
Breewegweg 6
Waskemeer (Waskemar)
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kapel - Evangelisatiegebouw
It Noard
Warkum (Workum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Hervormde kapel - Noord Jeruelkapel
Ds Visscherwei 73
Houtigehage (De Houtigehage)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kapel - Pelgrimskapel
Zuideinde 34
Fochteloo
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan