1573 resultaten

Pinkstergemeente Elim
Fabritiusstraat 31 • hoek Jozef Israëlsstraat
Huizum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk H Johannes de Doper
Huizemerlaan 23 • Agora 4
Huizum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Vereniging voor Rechtzinnig Hervormden - Pnielkapel
Fabritiusstraat 31 • hoek Jozef Israëlsstraat - Leeuwarden-zuid
Huizum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Gertrudis
Buorren 6
Idaard (Ideard)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Idsega
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Boppesteech 1
Idsegahuizen (Skuzum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Bramerstraat 12
Idskenhuizen (Jiskenhuzen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Masterein 2
Idskenhuizen (Jiskenhuzen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Klokhuisdijk
Idzega (Skuzum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk
Eegracht 28
IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gemeente van Christus
Wilhelminastraat 2
IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Stadslaankerk
Stadslaan 10
IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Mauritiuskerk
Eegracht 48 • Stadskoemarkt
IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
RK klooster Ongeschoeide Karmelieten (OCD)

IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
• Ypecolsga
IJpecolsga (Ypekolsgea)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Martinus
Tsjerkepaed 1
IJsbrechtum (Ysbrechtum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Christoforus
Tsjerkeleane 5
Ingelum (Engelum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Dodingawei 4
Ingwierrum (Engwierum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Tsjerkepaed 1
Ingwierrum (Engwierum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Rijksweg 138 • Jirnsum
Irnsum (Jirnsum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan