1573 resultaten

Hervormde Evangelisatie
Broereplein 7
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Hervormde Evangelisatie
Steenwijkseweg 66
De Blesse
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie
Tzummarumerweg 8
Doanjum (Dongjum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Evangelisatie
Eendrachtsweg 5
Garyp (Garijp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde Evangelisatie
Brouwerswal 58
Gorredijk (De Gordyk)
Gemeente Opsterland
Friesland

Overgenomen
Hervormde Evangelisatie

Herbaijum (Hjerbeam)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde Evangelisatie
Radiostraat
Holwerd (Holwert)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Evangelisatie

Houtigehage (De Houtigehage)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Hervormde Evangelisatie

Oosterlittens (Easterlittens)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde Evangelisatie
Prinsenstraat 5
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Overgenomen
Hervormde Evangelisatie
Foarwei 42
Oudwoude (Aldwâld)
Gemeente Kollumerland
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde Evangelisatie
Schoolstraat 2
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Evangelisatie
Kakewei 16 • Achterweg
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Evangelisatie
De Omloop
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde Evangelisatie
Caspar de Roblesdijk 60
Zurich (Surch)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde Evangelisatie
Jepmaloane 61
Westernijkerk (Westernijtsjerk)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde Evangelisatie

Haule
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde Evangelisatie
Hellingstraat 29
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde Evangelisatie 't Anker
Nieuwe Hoek 21
Warga (Wergea)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Hervormde Evangelisatie 't Witte Kerkje
Boelenswei 52
Boelensloane (Boelenslaan)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Overgenomen
Pas zoekopdracht aan