1573 resultaten

Hervormde kerk - Petruskerk
Tsjerkhofspaed 1
Pietersbierum (Pitersbierrum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Nicolaas
Buren 21
Piaam
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Buren 6
Piaam
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Nicolaas - Pieter Stuyvesantkerk
Pepergaweg 12
Peperga
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Gertrudis
Dorpsstraat 2
Peins
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Evangelisatie Rehoboth
Dorpsstraat 49
Peins
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Johannes de Doperkerk
Kerkbuurt 3
Parrega (Parregea)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Antonius
de Buorren 9
Paesens (Peazens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Seewei 40
Paesens (Peazens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Paesens (Peazens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk

Ouwster-Nijega (Ousternijegea)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Vrije Evangelische Gemeente
Van Albadaweg 39
Ouwe-Syl (Oudebildtzijl)
Gemeente Het Bildt
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Leijsterstreek 29
Ouwe-Syl (Oudebildtzijl)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Van Albadaweg 61
Ouwe-Syl (Oudebildtzijl)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Niet in gebruik
Doopsgezinde kerk - Julianakerk
Dominee Schuilingstraat 6
Ouwe-Syl (Oudebildtzijl)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Evangelisatie De Steeg
Goartersreed
Ougeda
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Foarwei 46
Oudwoude (Aldwâld)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie
Foarwei 42
Oudwoude (Aldwâld)
Gemeente Kollumerland
Friesland

Niet in gebruik
Christelijke Belangen

Oudwoude (Aldwâld)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs - Bethlehem

Oudkerk (Aldtsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan