Gereformeerde kerk - Zuiderkerk
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Rienck Bockemakade 7
Sneek (Snits)

Gemeente Sneek
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1888.
De kerk werd geheel herbouwd en gemoderniseerd in 1979.
De kerk is vanaf 2007 buiten gebruik.
Er is een beleidsplan 2006-2010 gemaakt voor de protestantse kerk. De Martinikerk en de Oosterkerk blijven als PKN-wijkkerken behouden.
De Zuiderkerk blijft ook, maar zal alleen worden gebruikt voor bijzondere diensten. De Hervormde Ichtuskerk wordt in 2006 gesloten. De Gereformeerde kerk - Nooderkerk is al gesloten en verbouwd tot appartementen.
In 2016 is de Stuurgroep Visie 2020 in Sneek van plan om weer twee kerken te sluiten, de Oosterkerk (1954) en de Zuiderkerk (oorspronkelijk uit 1888). De Martinikerk zou dan de enige protestantse kerk van Sneek worden. Eerder gingen de Ichthuskerk (nu een Thomashuis) en de Noorderkerk (nu theater) al dicht.
Deze multifunctionele kerk moet een kerkzaal krijgen met 600 zitplaatsen. Daarnaast zou de nieuwe multifunctionele kerk van Sneek een kleine kapel moeten krijgen voor kleinere samenkomsten, zoals rouw- en trouwdiensten.
De reden waarom voor de Martinikerk is gekozen is dat de Martinikerk de meeste kans op een goede exploitatie biedt. Daarnaast wordt deze kerk gezien als icoon in Sneek en heeft in dit opzicht meer ‘gevoelswaarde’ en de meeste uitstraling. Door de verwachte opbrengst van de verkoop van de Ooster- en de Zuiderkerk kan de aanpassing van de Martinikerk grotendeels worden bekostigd, zo wordt verwacht. Verwacht wordt dat een definitief besluit welke kerken er dichtgaan in 2017 kan worden genomen.
Het sluiten van de Ooster- en Zuiderkerk kan wel een paar jaar duren want tijdens de verbouwing van de Martinikerk zal toch ergens gekerkt moeten worden. Dan moet ook nog bekeken worden of de voorstellen, zoals die er liggen voor de verbouwing van een van de kerken, ook uitgevoerd kunnen worden. In 2020 moet het traject zijn afgerond.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Schroevers: foto B 2*, de Mixtuur Schagen
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 56(2006)18, 64(2010)25, 118(2017)7, 123(2018)3
de Mixtuur 49(1985)781
het Orgel 1(1952)12
het Orgelblad III(1960)58

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk - Zuiderkerk Sneek -

Orgelhistorie

b: Jan Proper, Kampen 1893; M II ap: Hw-Dwarswerk-Ped (13 registers)
r: Fa. J. Reil, Heerde 1951, herstelling, wijziging en uitbreiding van 13 tot 24 stemmen, nieuwe balg, Dwarswerk wordt Bovenwerk; M II vp: Hw 10-Bov 8-Ped 5
het orgel is op 30 november 1951 weer in gebruik genomen
r: Fa. Gebr. Reil, Heerde 1979, restauratie, wijziging en herplaatsing, Bovenwerk weer Dwarswerk; M II vp: Hw 10-Dwarswerk 7-Ped 5
adviseur Klaas Bolt uit Haarlem
het orgel is op 19 april 1979 weer in gebruik genomen met een bespeling door Klaas Bolt
r: Fa. Reil, Heerde 2001; intonatie herzien, winddruk verhoogd

Dispositie

1951:
Hoofdmanuaal C-f'''
Quintadeen 16, Praestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Quint 2 2/3, Super Octaaf 2, Mixtuur III-V 1 1/3, Cornet IV, Trompet 8 bas/discant
Bovenmanuaal C-f'''
Fluit dolce 8, Viola di Gamba 8, Praestant 4, Openfluit 4, Blokfluit 2, Sexquialter II, Scherp III 1, Dulciaan 8, Tremulant
Pedaal C-f'
Bourdon 16, Octaafbas 8, Gedektbas 8, Koraalbas 4, Fagot 16
Koppels als voettreden: I-II, Pedaal-I, Pedaal-II
 
1979:
Hoofdwerk (manuaal I) C-f'''
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Quint 3, Superoctaaf 2, Mixtuur III-V 1 1/3, Cornet IV discant, Trompet 8 bas/discant
Dwarswerk (manuaal II) C-f'''
Flute Dolce 8, Gamba 8 (C-B gekomb. met Flute Dolce), Prestant 4, Openfluit 4, Blokfluit 2, Sesquialter II doorl., Dulciaan 8
Pedaal C-f'
Subbas 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Octaaf 4, Fagot 16
Koppelingen: Hoofdwerk-Dwarswerk (trekkoppel), Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Dwarswerk
Tremulent op het gehele werk
Deling bas/diswerk b-c'
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-03-16 19:08:41