Hervormde kerk - Doarpstsjerke
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Tsjerkebuorren 7
Metslawier (Mitselwier)

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1776.
De kerk is een Rijksmonument.
De kerk is in 1971 gerestaureerd. Preekstoel en doopvont kwamen weer in het midden van de kerk te staan.
Op 6 december 1971 werd weer de eerste kerkdienst gehouden.
Na de vorming van de PKN-kerk Metslawier/Niawier zijn de vier Hervormde en Gereformeerde kerken van Niavier en Metslawier samengegaan. De kerken te Niawier zijn gesloten. De Hervormde en Gereformeerde kerk van Metslawier blijven in gebruik bij de protestantse kerk Metslawier/Niawier.
Deze Protestantse Doarpstsjerke is gerestaureerd. De oude consistorie onder het orgel is geheel vernieuwd, het interieur heeft nieuwe kleuren gekregen. De restauratie kon onder andere worden bekostigd door een bruidsschat van de Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier, die de kerk overdoet aan de nieuw gevormde Stichting Doarpstsjerke. Met de kerkenraad is afgesproken dat ook na de overdracht bijzondere diensten, rouw- en trouwdiensten kunnen worden gehouden in de kerk. Door verplaatsing van het doophek kan er nu een demontabel podium worden opgesteld, waardoor de kerk geschikt is voor exposities, voorstellingen en concerten.Er zijn een keuken en toilet gemaakt.
Het rouwbord is tijdens de restauratie van de muur gevallen en beschadigd. Het bleek geheel vermolmd te zijn. Men zoekt nu naar gelden voor restauratie.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 15(1986)23, 37(1997)21, 67(2012)21, 68(2012)17-18
de Mixtuur 19(1976)408, 46(1984)630, 55(1986)218-219*
het Orgel 3(1986)106, 11(1995)385* 386

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Doarpstsjerke Metslawier -

Orgelhistorie

- in 1857 geen orgel in de kerk
b: Jan Reinder Radersma, Wieuwerd 1816 voor SPANNUM Ned Hervormde kerk;
Tijdens de bouw kwam hij te overlijden. Het orgel werd voltooid door de orgelmakers Van Dam te Leeuwarden 1819; M II ap: Man 7-Rugpos 4
- W. Hardorff te Leeuwarden; onderhoud
- J.F. Kruse te Leeuwarden; onderhoud
- Fa. Bakker & Timmenga te Leeuwarden; onderhoud
o/r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1913; de Rugwerkkas sneuvelde en de Hoofdwerkkas werd omgebouwd tot balustrade-orgel. Het pijpwerk werd opgeschoven en voorzien van expre, klavieren en mechaniek nieuw; M II ap: Hw 7-Pos 4
- elektronium 1979-1986
r: Mense Ruiter Orgelmakers, Zuidwolde 1983/85, de restauratie van de orgelkas en de reconstructie van de Onderkas werd door plaatselijke vrijwilligers uitgevoerd. Kassen en binnenwerk gerestaureerd volgens de Radersma-factuur; M II ap: 7-Pos 4
adviseur Jan Jongepier te Leeuwarden
het orgel is op 11 januari 1986 weer in gebruik genomen met een bespeling door Jan Jongepier

Dispositie

1913 (Radersma/Bakker & Timmenga):
Hoofdwerk
Prestant 8, Holpijp 8, Gamba 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Octaaf 2, Trompet 8 bas/discant
Rugwerk
Holpijp 8 bas/discant, Viola 8 discant, Prestant 4, Fluit 4
Pedaal
aangehangen
 
1985 (Radersma/Ruiter):
Hoofdwerk (I) C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Quint 3, Octaaf 2, Tertiaan 1 1/3, Trompet 8 bas/discant
Rugpositief (II) C-f3
Holpijp 8 (bas/discant), Viola di gamba 8 discant, Prestant 4, Fluit 4
Pedaal C-hº
aangehangen
Schuifkoppel manualen (trekkoppel), Pedaal koppelbaar aan één van de beide manualen
Tremulant
Winddruk 55 mm. Stemming: gelijkzwevende temperatuur (enigszins aangepast). Windvoorziening: magazijnbalg

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42