RK kerk HH Cosmas en Damianus Hoofdorgel
In gebruik
Foto: Anton van Daal
Kerkstraat 21
Abcoude

Gemeente De Ronde Venen
Utrecht

(Kerk)gebouw

RK schuilkerk gebouwd in 1771.
Nieuwe kerk gebouwd in 1887/88 naar ontwerp van architect Alfred Tepe. Sobere kruiskerk in neo-gotische stijl. Het gebouw is opgetrokken in vaderlandse baksteen met gepleisterd interieur. Typisch voorbeeld van Utrechtse neo-gothiek.
Op 21 april 1888 is de kerk in gebruik genomen.
Het interieur bevat stukken uit vorige eeuwen, waaronder het 15e-eeuwse Mariabeeld met Kind, een 16e-eeuws orgelfront, een 17e-eeuws altaarstuk, een 18e-eeuwse preekstoel en altaarzilver uit diverse perioden.
Het orgel is op een zangerstribune boven de sacristie gebouwd.
Restauratie kerk in 1904 ??
De geloofsgemeenschappen binnen de parochie St Jan de Doper bestaat met ingang van 1 januari 2010 uit de RK kerken: H Hart van Jezus te Vinkeveen, de H H Cosmas en Damianuskerk te Abcoude, de H Johannes de Doperkerk te Breukelen, de H Antomius van Padua te De Hoef, de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopnemingkerk te Kockengen, de H Ludgeruskerk te Loenen a/d Vecht, de H Hartkerk te Maarssen, de Verijzenisgemeenschap te Maarssenbroek/Maarssen en de H Johannes de Doper te Mijdrecht/Wilnis.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk HH Cosmas en Damianus Hoofdorgel Abcoude -

Orgelhistorie

b: Vitus Frederik Wichleben, Amsterdam 1742
het orgel is niet bewaard gebleven
b: Hendrik Niehoff 1556/57 voor GOUDA Ned Hervormde Grote of Janskerk (zie: Koororgel 1); rijk beschilderde orgelkast van Adriaan Schalken; M I ap: Man 12
r: Mr. Peter Jans, Utrecht 1594
r: D. Pieters, Utrecht 1601; nieuw Rugpositief; M II:
r: G.G. van Hagerbeer 1636; nieuwe bekroningen en gedeeltelijk nieuw snijwerk
r: 1683, 1685
o: GOUDA Evangelisch Lutherse kerk 1744/45; de bekroningen en de luiken zijn verwijderd
r: Hendrik Hermanus Hess 1757/58; schoonmaakbeurt
r: Wichleben
het orgel deed tot 1898 dienst
o: 1904; lege (gewijzigde) lege orgelkas met frontpijpen van Hendrik Niehoff, het medaillon met Paus Gregorius de Grote en het grondvlak met ranken is toegevoegd in 1904 naar ontwerp van F.W. Mengelberg door de Fa. G.T.X. Janssen te Zevenaar
b: Gebrs. Vermeulen, Weert 1978/79 in Niehoff-kas (1556); M II vp: Hw 6-Pos 5-Ped 2
het orgel is op 18 februari 1979 met een bespeling door de plaatselijke organisten in gebruik genomen

Dispositie

1979:
Hoofdwerk (II) C-g3
Prestant 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Octaaf 2, Mixtuur III-IV 1, Trompet 8 bas/discant
Positief (I) C-g3
Holpijp 8, Fluit 4, Nasard 3, Woudfluit 2, Terts 1 3/5
Pedaal C-f1
Subbas 16, Prestant 8
Manuaalkoppel, Twee pedaalkoppels

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Bouman, mr A.: Nederland Orgelland 30 afb II-11*, uitgave Spruyt, van Mantgem & de Does, Leiden 1964
Bouman, mr A.: orgels in Nederland (1943)35 37 foto 10*; uitgave Allert de Lange, Amsterdam 1943
Brouwer: orgelluiken in Ned 7 20 23 66
Brouwer: sleutelstad-orgelstad 16 27 36
Hess: het orgel St Janskerk Gouda 4 24
Jongepier, Jan: langs nederlandse orgels III 11 72*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Kluiver, drs J.H.: historische orgels in Zeeland III 95
Luteijn, A.C.M.: de orgelpijp uit (1967)61*; bosch & keuning, baarn
Martijnse: brochure orgel grote of janskerk schiedam 6
Oost, Ger/Wisgerhof, Bert: er staat een orgel 82
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 92* 95
contactbrief voor kerkenverzamelaars 19(1988)2
de Mixtuur 51(1985)28, 56(1987)278*
de Orgelvriend 4(1979)24*
het Orgel 11(1960)228*, 7/8(1975)230, 11(1979)413, 12(1980)406-407*, 11(1983)401
publicam documentaties utrecht: foto G 24*, de Mixtuur Schagen
voorlopige Monumentenlijst disp.map 1.74
Laatste update: 2017-06-25 11:07:29