Hervormde kerk - St Joris - St Johannes Baptiste
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Terp 2
Britswert (Britswerd)

Gemeente Littenseradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in het begin van de 13e eeuw het een aparte vrouwen- en manneningang. Er zijn gele kloostermoppen gebruikt voor de buitenmuren.
Blijkens het opschrift boven het poortje aan de zuidzijde werd de kerk in 1753 van binnen vernieuwd in opdracht van de grietmannen van Baarderadeel en Wonseradeel.
In de grijs getegelde vloer liggen verscheidene grafzerken, waaronder die aan de geleerde familie Schotanus, een van hen was de bekende Friese geschiedschrijver, hij overleed in 1671.
De kansel is uit de 18e eeuw.
Tussen 1725 en 1755 kerk had geldgebrek en achterstallig onderhoud.
De kerk was in 1752 dermate bouwvallig dat er geen diensten meer in konden worden gehouden.
Na herstelwerkzaamheden van tien maanden kon er weer gepreekt worden.
In 1975 redde een restauratie de kerk van de ondergang, door het afgraven van de terp was ze langzaam gaan verzakken. Ook het interieur werd vernieuwd.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Kuilenburg, Wout van: het werk van de orgelmakersfamilie van Eijsdonck / van Nistelrooy / Kuijte (1983)130 152; Het Noordbrabants Genootschap
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 32, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)190-191 310, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 11(1973)196, 19(1976)407, 25(1978)563
kerkepadgids (1987)55

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - St Joris - St Johannes Baptiste Britswert -

Orgelhistorie

b: vóór 1707
in kerkeboek van 1725 tot 1755: ontvangsten in 1752 van meester Folkert Reitsma voor oud lood (één of meeredere koren van de mixturen weggenomen ??)
het orgel is in 1752 verkocht.
b: Fa. van Dam, Leeuwarden 1868
orgelinwijding op 24 mei 1868

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42