Gereformeerde kerk
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Oedsmawei 17
Boksum

Gemeente Menameradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

De Afscheiding en Institituatie van de gemeente vond plaats op 13 oktober 1847.
Aanvankelijk kwam men bijeen in een huis aan It Fine Reedsje (-het fijne-gereformeerde paadje).
Nieuwe kerk gebouwd in 1909.
Al in de jaren 1930 is de kerk uitgebreid.
Renovatie en ook uitbreiding vonden plaats in 1968 waarna op 23 januari 1969 de heringebruikname plaats vond.
De kerk is een Rijksmonument.
Op zondag 18 april 2004 is de laatste dienst gehouden. De kerk is gesloten omdat de Hervormde kerk de PKN-kerk werd.
In het Fries Dagblad van 20 maart 2004 stond een advertentie waarin, via een makelaar, de kerk te koop werd aangeboden.
De kerk is sinds 2005 in gebruik als "inspiratiecentrum" van de stichting LOFT. Zaterdag 19 mei 2007 was er open dag.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 53(2005)20, 54(2005)16, 58(2007)19
het Orgel 9(1985)403-404*
organist & eredienst 12(1978)226, 9(1982)166

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk Boksum -

Orgelhistorie

b: A.S.J. Dekker, Goes 1910; Pn I vp: Man 8-Ped 1
- het orgel is sinds eind zestiger jaren buiten gebruik
b: Fa. J. Reil, Heerde 1982; het Dekker-front is gehandhaafd; M II vp: Onderkl 4-Bovenkl 5-Ped 1
adviseur Yme G. Visser, organist van de Gereformeerde kerk te Franeker
orgel in 1982 in gebruik genomen met een bespeling door Yme Visser
o: LOCHEM 2004

Dispositie

1982 (Reil):
Onderklavier C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Mixtuur III-V
Bovenklavier C-f3
Holpijp 8 (tr.), Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Dulciaan 8, Tremulant
Pedaal
Subbas 16
Klavierkoppel als schuifkoppel. Twee Pedaalkoppels
Klaviatuur aan de linkerzijkant
Magazijnbalg in de onderkas

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-04-20 19:19:27