Doopsgezinde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Buorren 35
Terhorne (Terherne)

Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1864/65. Kleine zaalkerk.
De kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
Een zevental Doopsgezinde gemeenten heeft de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân gevormd. Nu blijkt dat het voor de 150 leden toch wel heel zwaar is zeven gebouwen in stand te houden. Besloten is de vermaningen van Terhorne, Poppingawier en Irnsum te sluiten en af te stoten. De gebouwen te Akkrum, Warga, Grouw en Oldeboorn blijven.
De kerk is in 2008 gesloten maar bleef eigendom van de doopsgezinde gemeenschap.
Door aanpassing of verwijdering van het bankenplan is een winkelbestemming gerealiseerd.
In de kerk komt een museum over Gerard van Straaten, tekenaar van de illustraties in de boeken van de Kameloen, geschreven door de in Friesland geboren Krommenieër Hotze de Roos (stand 2008).
De kerk is ook een cultureel centrum.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkverzamelaars 56(2006)18, 59(2008)20, 60(2008)17

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Doopsgezinde kerk Terhorne -

Orgelhistorie

b: Fa. A. Standaart, Rotterdam 1917 voor HIDAARD Ned Hervormde kerk
o: 1940

Dispositie

-

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-04-16 09:32:52