Doopsgezinde kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Vermaningspad 1
Nes

Gemeente Ameland
Friesland

(Kerk)gebouw

De doopsgezinde kerk wordt in de volksmond "Vermaning" genoemd.
Kerk gebouwd in 1650 aan de Kolkweg - J. Jacobsweg.
Deze kerk is gesloopt.
De vermaning in Nes is de oudste doopsgezinde kerk op Ameland. Het huidige aanzien kreeg het kerkje bij een grootscheepse verbouwing in 1843. Dat gebeurde nadat drie doopsgezinde groeperingen in Nes waren samengegaan: die van de Waterlanders, het Jan Jacobsvolk en het Foppe Onesvolk. De Waterlandse vermaning aan het Vermaningspad behield men en deze kreeg in 1843 een uitbreiding met nieuwe entree aan de oostkant. De muren zijn toen verhoogd en de kap veranderd.
De gemeenten in Ballum, Hollum en Nes en de Gereformeerde kerk van Hollum zijn najaar 2009 samengevoegd tot de Doops-Gereformeerde Gemeente van Ameland. Of deze fusie gevolgen kan hebben voor de gebouwen is in 2010 nog niet bekend.
De restauratie in 2016 betrof die van het interieur: de muren zijn onder andere opnieuw gestuct en de zachtboard platen zijn van het houten gewelf verwijderd, dat nu weer in licht- en “vermaningsblauw” is geverfd. Ook alle overige houtwerk is onder handen genomen.
In april 2016 is de doopsgezinde vermaning weer in gebruik genomen

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 63(2010)20, 118(2017)8
kerkepadgids (1990)39

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Doopsgezinde kerk Nes -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-05-24 11:15:41