Doopsgezinde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Anton van Daal
Buorren 1
Akkrum

Gemeente Heerenveen
Friesland

(Kerk)gebouw

Na 1580 werd de hervormde kerk als staatskerk aangewezen. De Doopsgezinde kerken moesten wat achteraf gebouwd worden. Toch staat deze doopsgezinde kerk aan de straat. Tweeërlei oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. In de eerste plaats de machtige positie van de doopsgezinden in Akkrum, en in de tweede pllats de verschillende uitbreidingen van de kerk naar de voorkant. In het jaar1600 stond hier al een kerk, maar de huidige dateert uit het jaar 1835. De hoge koepel valt bijzonder op.
De kerk is een rijksmonument.
Een zevental Doopsgezinde gemeenten heeft in 2005 de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân gevormd. Nu blijkt dat het voor de 150 leden toch wel heel zwaar is zeven gebouwen in stand te houden. Besloten is de vermaningen van Terhorne, Poppingawier en Irnsum te sluiten en af te stoten. De Vermaningen van Akkrum, Warga, Grouw en Oldeboorn zijn ondergebracht in een stichting. Zo wordt voorkomen dat deze vermaningen definitief worden afgestoten. Nu kan men er een tijdelijke bestemming aan geven. Niemand weet of er ooit een tijd komt dat er weer meer vermaningen nodig zijn.
De kerk is in 2008 gesloten.
Najaar 2012 is de kerk in gebruik genomen als bloemenwinkel. Voor zover mogelijk is de oude functie van het gebouw nog heel duidelijk zichtbaar.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 56(2006)18, 59(2008)20, 69(2013)16
het Orgel 6(1974)222

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Doopsgezinde kerk Akkrum -

Orgelhistorie

b: Fa. van Dam, Leeuwarden ± 1900
r: Wim Eppinga, Britswerd 1967; M II ap: Hw 9-Bov 6

Dispositie

1967:
Hoofdwerk (I)
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Quint Prestant 3, Octaaf 2, Mixtuur II, Trompet 8
Bovenwerk (II)
Salicionaal 8, Viola di Gamba 8, Fluit Dolce 8, Fluit Travers 4, Terts 1 3/5, Vox Humana 8
Pedaal
aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-04-27 15:41:06