Gereformeerde kerk - Foarhutsjerke
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Hottingawei 13
Wommels

Gemeente Littenseradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

De Gereformeerde kerk ontstond op 25 maart 1888 als Nederduits gereformeerde kerk (doleerende) te Wommels en Hidaard.
Kerk gebouwd in 1889 aan de Hottingawei.
In 1892 sloot de kerk zich aan bij de gereformeerde kerken in Nederland.
Op 1 januari 2003 is binnen de protestantse gemeente besloten deze kerk te slopen en op die plaats een multifunctioneel centrum voor de protestantse gemeente te bouwen. De Hervormde kerk is de PKN-kerk geworden. In september 2013 werd voor het laatst een dienst gehouden.
De Gereformeerde kosterswoning, het Efterhûs en het Mulhûs zijn afgestoten.
De protestantse gemeente Wommels-Hidaard heeft haar voormalige kerkgebouw “Foarhutsjerke” verkocht aan de plaatselijke ondernemer Metzlar.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bakker: van Reitsum naar Gouderak 116
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 48(2002)19, 59(2008)20, 65(2011)21, 123(2018)4

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk - Foarhutsjerke Wommels -

Orgelhistorie

b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1904; M I ap: Man 10
- het orgel is aangekocht door Van den Heuvel Orgelbouw te Dordrecht en is daar opgeslagen.

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-03-17 10:39:33